ŚWIADCZONE USŁUGI

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • Tworzenie zaleceń żywieniowych w jednostkach chorobowych,
  • Planowanie indywidualnych diet,
  • Wykonywanie pomiarów antropometrycznych, analiza składu ciała,
  • Pomiar stężenia glukozy, cholesterolu, trójglicerydów przy pomocy testów diagnostycznych,
  • Pomiar ciśnienia tętniczego,
  • Analiza poziomu aktywności fizycznej,
  • Prowadzenie edukacji z zakresu zdrowego odżywiania.