PIERWSZA WIZYTA

 

PIERWSZA WIZYTA

Czas trwania – 45-60minut.

Pomiar stężenia glukozy, cholesterolu, trójglicerydów

Pomiar stężenia glukozy, cholesterolu, trójglicerydów

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest dokładny wywiad dietetyczny w połączeniu z wywiadem lekarskim, podczas którego analizowany jest dotychczasowy sposób odżywiania, stan zdrowia, tryb życia oraz upodobania kulinarne.

Następnie dokonuje pomiarów antropometrycznych (wzrost, obwody ciała) oraz wykonuje analizę składu ciała przy pomocy analizatora składu ciała Jawon Medical IOI-353.

Kolejnym etapem jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Ostatni etap wizyty to ustalenie celów terapii, oraz, jeżeli pacjent wyrazi zgodę, wykonanie zdjęć sylwetki w celu porównania efektów diety.

Na podstawie uzyskanych wyników oraz wywiadu dietetycznego układam jadłospis indywidualnie dopasowany do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Każdy jadłospis (dieta) jest inny, układany po spotkaniu z pacjentem, przekazywany osobiście lub przesyłany na adres e-mail 3-5 dni po wizycie.

Od tej pory pacjent uzyskuje telefoniczny i mailowy kontakt
z dietetykiem.