Analizator składu ciała

Podczas każdej wizyty dietetyk dokonuje analizy składu ciała za pomocą wieloczęstotliwościowego analizatora IOI-353 firmy Jawon Medical.

analizator składu ciała zabrzeAnalizator wykorzystuje bioimpedancję elektryczną, nieinwazyjną i bezbolesna metodę pomiaru, a dzięki systemowi 8 elektrod ocenia skład tułowia oraz każdej z kończyn osobno.

Analiza dostarcza informacji na temat zawartości:

  • tkanki tłuszczowej,
  • beztłuszczowej masy ciała,
  • wody,
  • masy tkanek miękkich,
  • protein i minerałów,

Urządzenie dokonuje także oceny:

  • wisceralnej (w obrębie brzucha) tkanki tłuszczowej,
  • podstawowej przemiany materii,
  • wieku metabolicznego,
  • wskaźnika BMI,
  • umożliwia także określenie typu sylwetki badanego

Analizator składu ciała IOI-353 firmy Jawon Medical posiada certyfikat EC0197 oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych.